Projekt UE

AR Solutions – oferta innowacyjnych narzędzi i usług z zakresu technologii rzeczywistości rozszerzonej dla przedsiębiorstw.

Cel realizowanego projektu to wprowadzenie i rozwój, na rynku krajowym a następnie na rynkach międzynarodowych, innowacyjnego oraz kompleksowego rozwiązania z zakresu technologii rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiającego optymalizację i podnoszenie efektywności przedsiębiorstw oraz minimalizowanie ryzyka operacyjnego i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia

Beneficjent: Auvento sp. z o.o.

Okres realizacji w latach: 2020-2021

Całkowity koszt projektu: 1 167 511,00 zł.

Kwota dofinansowania: 925 854,00 zł.

patronate